Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Фин. дир. (финансовый директор)
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Главный маркетолог
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Главный менеджер по продажам
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Менеджер по работе с клиентами
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Директор по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Менеджер по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Офис менеджер
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Секретарь
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Бухгалтер
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Технический директор
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ресерч-менеджер
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Производственный директор
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Директов завода
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce