Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Director de mercadeo
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Director de ventas
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Director de atención al cliente
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Director / Gerente
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Secretario de la Sociedad
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Contador principal
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Director de informática
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Director de investigación y desarrollo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Director de producción
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Director de fábrica
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce