Zwroty | francuski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Président Directeur Général (PDG)
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Président Directeur Général (PDG)
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Directeur Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Directeur des Ventes
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Directeur Service Clients
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Directeur des Services Administratifs
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Secrétaire Général
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Chef Comptable
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Directeur Technique
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Directeur de Production
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Directeur d'Usine
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce