Zwroty | czeski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Předseda představenstva a generální ředitel
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Generální ředitel (CEO)
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Marketingový ředitel
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Obchodní ředitel
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ředitel servisu / klientských služeb
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Personální ředitel
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Personální ředitel
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Office Manager
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Tajemník společnosti
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Hlavní účetní
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Ředitel informačních technologií
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Vedoucí výzkumu a vývoje
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Produkční ředitel
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Ředitel továrny
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce