Zwroty | chiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
主席兼总裁
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
首席执行官
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
营销总监
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
销售总监
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
客户服务经理
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
人事总监
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
人力资源经理
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
办公室经理
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
公司秘书
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
总会计师
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
技术总监
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
研发经理
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
生产总监
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
工厂经理
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce