Zwroty | angielski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chairman and Managing Director
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chief Executive Officer (CEO)
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Marketing Director
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Sales Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Client Services Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Personnel Director
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Human Resources Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Office Manager
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Company Secretary
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Chief Accountant
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Technical Director
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Research and Development Manager
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Production Director
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Factory Manager
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce