Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Vorstandsvorsitzender
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
Geschäftsführer
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
Marketingdirektor
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Vertriebsleiter
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Leiter Kundenbetreuung
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Leiter Personal
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Leiter Personal
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Geschäftsstellenleiter
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Gesellschaftssekretär
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Leiter Buchhaltung
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direktor Technik
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Leiter Forschung und Entwicklung
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Produktionsleiter
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Werksleiter
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce