Zwroty | duński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Vorstandsvorsitzender
Formand og Administrerende Direktør
WB, główna osoba w biznesie
Geschäftsführer
Administrerende Direktør
USA, główna osoba w biznesie
Marketingdirektor
Marketingdirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Vertriebsleiter
Salgschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Leiter Kundenbetreuung
Kundeservice Direktør
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Leiter Personal
Personaledirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Leiter Personal
Personaleafdelingsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Geschäftsstellenleiter
Kontorleder
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Gesellschaftssekretär
Virksomheds Sekretær
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Leiter Buchhaltung
Regnskabschef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direktor Technik
Teknisk Direktør
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Leiter Forschung und Entwicklung
Forskning og Udviklings Direktør
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Produktionsleiter
Produktionsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Werksleiter
Fabriksdirektør
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce