Zwroty | francuski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

의장님/ 이사님
Président Directeur Général (PDG)
WB, główna osoba w biznesie
CEO(씨이오)
Président Directeur Général (PDG)
USA, główna osoba w biznesie
마케팅 담당자님
Directeur Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
세일 매니저님
Directeur des Ventes
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
고객서비스팀 매니저님
Directeur Service Clients
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
인사관리 매니저님
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
오피스 매니저님
Directeur des Services Administratifs
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
회사비서
Secrétaire Général
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
최고 회계사님
Chef Comptable
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
기술관리자님
Directeur Technique
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
연구 개발 매니저님
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
프로덕션 담당자님
Directeur de Production
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
공장장님
Directeur d'Usine
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce