Zwroty | esperancki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

의장님/ 이사님
Prezidanto kaj Administra Direktoro
WB, główna osoba w biznesie
CEO(씨이오)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, główna osoba w biznesie
마케팅 담당자님
Direktoro de marketado
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
세일 매니저님
Direktoro de ventoj
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
고객서비스팀 매니저님
Direktoro de klientoservo
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
인사관리 매니저님
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
오피스 매니저님
Direktoro de ofico
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
회사비서
Kompania sekretario
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
최고 회계사님
Ĉefa librotenanto
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
기술관리자님
Teknika direktoro
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
연구 개발 매니저님
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
프로덕션 담당자님
Direktoro de produktado
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
공장장님
Direktoro de uzino
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce