Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Director de mercadeo
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de ventas
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Director de atención al cliente
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Director / Gerente
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretario de la Sociedad
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador principal
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director de informática
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de investigación y desarrollo
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producción
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Director de fábrica
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce