Zwroty | grecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
WB, główna osoba w biznesie
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, główna osoba w biznesie
Director de mercadeo
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de ventas
Διευθυντής Πωλήσεων
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Director de atención al cliente
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Director / Gerente
Υπεύθυνος Γραφείου
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretario de la Sociedad
Γραμματέας της Εταιρείας
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador principal
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director de informática
Τεχνικός Διευθυντής
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de investigación y desarrollo
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producción
Διευθυντής παραγωγής
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Director de fábrica
Διευθυντής Εργοστασίου
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce