Zwroty | fiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Hallituksen puheenjohtaja
WB, główna osoba w biznesie
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Toimitusjohtaja
USA, główna osoba w biznesie
Director de mercadeo
Markkinointipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de ventas
Myyntipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Director de atención al cliente
Asiakaspalvelupäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Director / Gerente
Toimistopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretario de la Sociedad
Toimitusjohtaja
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador principal
Talouspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director de informática
Tekninen päällikkö
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de investigación y desarrollo
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producción
Tuotantopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Director de fábrica
Tehdaspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce