Zwroty | duński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Formand og Administrerende Direktør
WB, główna osoba w biznesie
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Administrerende Direktør
USA, główna osoba w biznesie
Director de mercadeo
Marketingdirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de ventas
Salgschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Director de atención al cliente
Kundeservice Direktør
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Personaledirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Personaleafdelingsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Director / Gerente
Kontorleder
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretario de la Sociedad
Virksomheds Sekretær
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador principal
Regnskabschef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director de informática
Teknisk Direktør
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de investigación y desarrollo
Forskning og Udviklings Direktør
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producción
Produktionsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Director de fábrica
Fabriksdirektør
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce