Zwroty | włoski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Amministratore delegato
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Amministratore delegato
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Responsabile marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Responsabile vendite
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Responsabile del servizio clienti
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Capoufficio
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Segretario aziendale
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Contabile
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Direttore tecnico
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Responsabile ricerca e sviluppo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Responsabile del finissaggio
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Direttore d'industria
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce