Zwroty | turecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Pazarlama Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Personel Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
İnsan Kaynakları Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Ofis Yöneticisi
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Şirket Sekreteri
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Teknik Direktör / IT Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Arge Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Üretim Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Fabrika Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce