Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce