Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Фин. дир. (финансовый директор)
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Главный маркетолог
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Главный менеджер по продажам
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Менеджер по работе с клиентами
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Директор по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Менеджер по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Офис менеджер
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Секретарь
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Бухгалтер
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Технический директор
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ресерч-менеджер
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Производственный директор
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Директов завода
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce