Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce