Zwroty | koreański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
의장님/ 이사님
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
CEO(씨이오)
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
마케팅 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
세일 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
고객서비스팀 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
인사관리 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
오피스 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
회사비서
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
최고 회계사님
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
기술관리자님
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
연구 개발 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
프로덕션 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
공장장님
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce