Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Director de mercadeo
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Director de ventas
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Director de atención al cliente
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Director / Gerente
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Secretario de la Sociedad
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Contador principal
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Director de informática
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Director de investigación y desarrollo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Director de producción
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Director de fábrica
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce