Zwroty | francuski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Président Directeur Général (PDG)
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Directeur Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Directeur des Ventes
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Directeur Service Clients
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Directeur des Services Administratifs
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Secrétaire Général
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Chef Comptable
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Directeur Technique
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Directeur de Production
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Directeur d'Usine
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce