Zwroty | esperancki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezidanto kaj Administra Direktoro
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Direktoro de marketado
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Direktoro de ventoj
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Direktoro de klientoservo
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Direktoro de ofico
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Kompania sekretario
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Ĉefa librotenanto
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Teknika direktoro
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Direktoro de produktado
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Direktoro de uzino
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce