Zwroty | angielski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chairman and Managing Director
WB, główna osoba w biznesie
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
USA, główna osoba w biznesie
विक्रय निर्देशक
Marketing Director
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
विक्री प्रबंधक
Sales Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Client Services Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
मानव संसाधन निर्वाहक
Personnel Director
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
मानव संसाधन निर्वाहक
Human Resources Manager
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
निर्वाहक
Office Manager
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
कंपनी सचिव
Company Secretary
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
मुख्य लेखापाल
Chief Accountant
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
तकनीकि अधिकारी
Technical Director
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Research and Development Manager
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
उत्पादन निर्देशक
Production Director
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
कारखाने का निर्वाहक
Factory Manager
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce