Zwroty | rumuński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Director general.
WB, główna osoba w biznesie
Διευθύνων Σύμβουλος
Director general executiv.
USA, główna osoba w biznesie
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de vânzări
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de resurse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Υπεύθυνος Γραφείου
Şef de birou
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretar
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contabil şef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Τεχνικός Διευθυντής
Director tehnic
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de cercetare şi dezvoltare
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Διευθυντής παραγωγής
Director de producţie
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Διευθυντής Εργοστασίου
Directorul de fabrică
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce