Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Vorstandsvorsitzender
WB, główna osoba w biznesie
Διευθύνων Σύμβουλος
Geschäftsführer
USA, główna osoba w biznesie
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingdirektor
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Vertriebsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Leiter Kundenbetreuung
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Διευθυντής Προσωπικού
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Υπεύθυνος Γραφείου
Geschäftsstellenleiter
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Γραμματέας της Εταιρείας
Gesellschaftssekretär
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Leiter Buchhaltung
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Τεχνικός Διευθυντής
Direktor Technik
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Leiter Forschung und Entwicklung
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Διευθυντής παραγωγής
Produktionsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Διευθυντής Εργοστασίου
Werksleiter
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce