Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
WB, główna osoba w biznesie
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, główna osoba w biznesie
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce