Zwroty | esperancki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Prezidanto kaj Administra Direktoro
WB, główna osoba w biznesie
Διευθύνων Σύμβουλος
Ĉefa Administra Oficiro
USA, główna osoba w biznesie
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Direktoro de marketado
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Direktoro de ventoj
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Direktoro de klientoservo
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Διευθυντής Προσωπικού
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Υπεύθυνος Γραφείου
Direktoro de ofico
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Γραμματέας της Εταιρείας
Kompania sekretario
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ĉefa librotenanto
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Τεχνικός Διευθυντής
Teknika direktoro
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Διευθυντής παραγωγής
Direktoro de produktado
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Διευθυντής Εργοστασίου
Direktoro de uzino
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce