Zwroty | turecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Président Directeur Général (PDG)
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
WB, główna osoba w biznesie
Président Directeur Général (PDG)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
USA, główna osoba w biznesie
Directeur Marketing
Pazarlama Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Directeur des Ventes
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Directeur Service Clients
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personel Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
İnsan Kaynakları Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Directeur des Services Administratifs
Ofis Yöneticisi
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secrétaire Général
Şirket Sekreteri
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chef Comptable
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Directeur Technique
Teknik Direktör / IT Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Arge Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Directeur de Production
Üretim Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Directeur d'Usine
Fabrika Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce