Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Président Directeur Général (PDG)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Président Directeur Général (PDG)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Directeur Marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Directeur des Ventes
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Directeur Service Clients
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Directeur des Services Administratifs
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secrétaire Général
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chef Comptable
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Directeur Technique
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Directeur de Production
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Directeur d'Usine
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce