Zwroty | fiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Président Directeur Général (PDG)
Hallituksen puheenjohtaja
WB, główna osoba w biznesie
Président Directeur Général (PDG)
Toimitusjohtaja
USA, główna osoba w biznesie
Directeur Marketing
Markkinointipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Directeur des Ventes
Myyntipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelupäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Directeur des Services Administratifs
Toimistopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secrétaire Général
Toimitusjohtaja
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chef Comptable
Talouspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Directeur Technique
Tekninen päällikkö
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Directeur de Production
Tuotantopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Directeur d'Usine
Tehdaspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce