Zwroty | koreański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezidanto kaj Administra Direktoro
의장님/ 이사님
WB, główna osoba w biznesie
Ĉefa Administra Oficiro
CEO(씨이오)
USA, główna osoba w biznesie
Direktoro de marketado
마케팅 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Direktoro de ventoj
세일 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Direktoro de klientoservo
고객서비스팀 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Direktoro de la personaro
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Direktoro de la personaro
인사관리 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Direktoro de ofico
오피스 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Kompania sekretario
회사비서
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Ĉefa librotenanto
최고 회계사님
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Teknika direktoro
기술관리자님
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
연구 개발 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Direktoro de produktado
프로덕션 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direktoro de uzino
공장장님
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce