Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Formand og Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Marketingdirektør
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Salgschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Kundeservice Direktør
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personaledirektør
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Personaleafdelingsleder
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Kontorleder
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Virksomheds Sekretær
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Regnskabschef
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Teknisk Direktør
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Forskning og Udviklings Direktør
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Produktionsleder
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Fabriksdirektør
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce