Zwroty | turecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Pazarlama Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Personel Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
İnsan Kaynakları Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Ofis Yöneticisi
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Şirket Sekreteri
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Teknik Direktör / IT Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Arge Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Üretim Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Fabrika Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce