Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce