Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Фин. дир. (финансовый директор)
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Главный маркетолог
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Главный менеджер по продажам
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Менеджер по работе с клиентами
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Директор по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Менеджер по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Офис менеджер
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Секретарь
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Бухгалтер
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Технический директор
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Ресерч-менеджер
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Производственный директор
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Директов завода
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce