Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce