Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Vorstandsvorsitzender
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Geschäftsführer
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Marketingdirektor
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Vertriebsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Leiter Kundenbetreuung
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Geschäftsstellenleiter
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Gesellschaftssekretär
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Leiter Buchhaltung
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Direktor Technik
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Leiter Forschung und Entwicklung
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Produktionsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Werksleiter
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce