Zwroty | koreański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
의장님/ 이사님
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
CEO(씨이오)
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
마케팅 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
세일 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
고객서비스팀 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
인사관리 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
오피스 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
회사비서
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
최고 회계사님
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
기술관리자님
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
연구 개발 매니저님
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
프로덕션 담당자님
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
공장장님
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce