Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Director de mercadeo
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Director de ventas
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Director de atención al cliente
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Director / Gerente
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Secretario de la Sociedad
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Contador principal
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Director de informática
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Director de investigación y desarrollo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Director de producción
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Director de fábrica
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce