Zwroty | grecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Διευθυντής Πωλήσεων
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Διευθυντής Προσωπικού
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Γραμματέας της Εταιρείας
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Τεχνικός Διευθυντής
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Διευθυντής παραγωγής
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Διευθυντής Εργοστασίου
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce