Zwroty | francuski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Président Directeur Général (PDG)
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Directeur Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Directeur des Ventes
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Directeur Service Clients
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Directeur des Services Administratifs
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Secrétaire Général
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Chef Comptable
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Directeur Technique
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Directeur de Production
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Directeur d'Usine
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce