Zwroty | fiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Hallituksen puheenjohtaja
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Toimitusjohtaja
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Markkinointipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Myyntipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Asiakaspalvelupäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Toimistopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Toimitusjohtaja
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Talouspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Tekninen päällikkö
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Tuotantopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Tehdaspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce