Zwroty | esperancki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Prezidanto kaj Administra Direktoro
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Direktoro de marketado
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Direktoro de ventoj
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Direktoro de klientoservo
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Direktoro de ofico
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Kompania sekretario
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Ĉefa librotenanto
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Teknika direktoro
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Direktoro de produktado
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Direktoro de uzino
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce