Zwroty | duński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
Formand og Administrerende Direktør
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
Administrerende Direktør
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
Marketingdirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
Salgschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
Kundeservice Direktør
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
Personaledirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
Personaleafdelingsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
Kontorleder
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
Virksomheds Sekretær
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
Regnskabschef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
Teknisk Direktør
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
Forskning og Udviklings Direktør
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
Produktionsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
Fabriksdirektør
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce