Zwroty | chiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chairman and Managing Director
主席兼总裁
WB, główna osoba w biznesie
Chief Executive Officer (CEO)
首席执行官
USA, główna osoba w biznesie
Marketing Director
营销总监
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Sales Manager
销售总监
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Client Services Manager
客户服务经理
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Personnel Director
人事总监
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Human Resources Manager
人力资源经理
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Office Manager
办公室经理
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Company Secretary
公司秘书
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Chief Accountant
总会计师
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Technical Director
技术总监
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Research and Development Manager
研发经理
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Production Director
生产总监
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Factory Manager
工厂经理
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce