Zwroty | polski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Rozważamy możliwość zakupu...
Formalne, niezobowiązująco
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formalne, bardzo uprzejme
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formalne, uprzejme
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Załączamy nasze zamówienie na...
Formalne, uprzejme
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formalne, uprzejme
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formalne, uprzejme
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formalne, bezpośrednie
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formalne, bezpośrednie
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formalne, uprzejme
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formalne, bardzo uprzejme
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formalne, uprzejme
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formalne, bezpośrednie
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formalne, bezpośrednie
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formalne, bezpośrednie
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formalne, uprzejme
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formalne, bezpośrednie
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formalne, bezpośrednie
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formalne, bezpośrednie
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formalne, bezpośrednie
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formalne, uprzejme
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formalne, uprzejme
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formalne, uprzejme
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formalne, uprzejme
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formalne, bezpośrednie
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formalne, bezpośrednie
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formalne, bardzo bezpośrednie