Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Estamos considerando adquirir...
Formalne, niezobowiązująco
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formalne, bardzo uprzejme
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formalne, uprzejme
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formalne, uprzejme
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formalne, uprzejme
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formalne, uprzejme
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formalne, bezpośrednie
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Deseamos adquirir...
Formalne, bezpośrednie
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formalne, uprzejme
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formalne, bardzo uprzejme
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formalne, uprzejme
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formalne, bezpośrednie
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formalne, bezpośrednie
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formalne, bezpośrednie
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formalne, uprzejme
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formalne, bezpośrednie
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formalne, bezpośrednie
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formalne, bezpośrednie
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formalne, bezpośrednie
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formalne, uprzejme
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formalne, uprzejme
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formalne, uprzejme
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formalne, uprzejme
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formalne, bardzo uprzejme
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formalne, bardzo uprzejme
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formalne, uprzejme
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formalne, uprzejme
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formalne, uprzejme
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formalne, bezpośrednie
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formalne, bezpośrednie
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formalne, bardzo bezpośrednie