Zwroty | polski - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Vi överväger att köpa ...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formalne, niezobowiązująco
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formalne, bardzo uprzejme
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formalne, uprzejme
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formalne, uprzejme
Bifogat hittar ni vår beställning.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formalne, uprzejme
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formalne, uprzejme
Vi lägger härmed in vår order på ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formalne, bezpośrednie
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formalne, bezpośrednie
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formalne, uprzejme
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formalne, bardzo uprzejme
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formalne, uprzejme
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formalne, bezpośrednie
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formalne, bezpośrednie
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formalne, bezpośrednie
Vi bekräftar härmed din beställning.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formalne, uprzejme
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formalne, bezpośrednie
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formalne, bezpośrednie
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formalne, bezpośrednie
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formalne, bezpośrednie
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formalne, uprzejme
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formalne, uprzejme
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formalne, bardzo uprzejme
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formalne, uprzejme
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formalne, uprzejme
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formalne, uprzejme
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formalne, bezpośrednie
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formalne, bezpośrednie
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formalne, bardzo bezpośrednie