Zwroty | fiński - Język biznesu | Zamówienie

Zamówienie - Składanie zamówienia

Vi överväger att köpa ...
Harkitsemme ... ostoa...
Formalne, niezobowiązująco
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formalne, bardzo uprzejme
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formalne, uprzejme
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formalne, uprzejme
Bifogat hittar ni vår beställning.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formalne, uprzejme
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formalne, uprzejme
Vi lägger härmed in vår order på ...
Täten jätämme tilauksemme...
Formalne, bezpośrednie
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formalne, bezpośrednie
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Potwierdzenie

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formalne, uprzejme
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formalne, bardzo uprzejme
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formalne, uprzejme
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formalne, bezpośrednie
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formalne, bezpośrednie
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formalne, bezpośrednie
Vi bekräftar härmed din beställning.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formalne, uprzejme
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formalne, bezpośrednie
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formalne, bezpośrednie
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formalne, bezpośrednie
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formalne, bezpośrednie
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formalne, bezpośrednie

Zamówienie - Zmiany szczegółów zamówienia

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formalne, uprzejme
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formalne, uprzejme
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formalne, uprzejme
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formalne, uprzejme

Zamówienie - Anulowanie

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formalne, bardzo uprzejme
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formalne, bardzo uprzejme
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formalne, uprzejme
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formalne, uprzejme
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formalne, uprzejme
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formalne, bezpośrednie
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formalne, bezpośrednie
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formalne, bardzo bezpośrednie
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formalne, bardzo bezpośrednie